Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Θρέψη σταυρανθών.ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 7 ΤΟΝΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

37 Kg   N 8,5            Kg  P2O5 48 Kg K2O

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :


Α. ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ :  ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ :
30-40 Kg /στρ. 33,5-0-0


50 Kg /στρ. 0-20-0


50-80 Kg /στρ. 0-0-30/10

ΔΙΔΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ :
10-15 Kg   N 10 Kg  P2O5 15-24 Kg K2OΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ 


10-20 Kg /στρ. 33,5-0-0 ΤΗΝ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
3-6 Kg   N 0   Kg  P2O5             0 Kg K2O

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΟΥΜΕ :


13-21 Kg   N 15 Kg  P2O5 15-24 Kg K2O
Β. ΣΤΙΣ ΟΨΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ :ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ :
100 Kg /στρ. 33,5-0-0


50 Kg /στρ. 0-20-0


100-135 Kg /στρ. 0-0-30/10

ΔΙΔΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ :


33 Kg   N 10 Kg  P2O5 30-40 Kg K2O

ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ 


15 Kg /στρ. 33,5-0-0 ΤΗΝ 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ


15 Kg /στρ. 33,5-0-0 ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ


10 Kg   N 0 Kg  P2O5 0 Kg K2O

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΟΥΜΕ :


43 Kg   N 10 Kg  P2O5 30-40 Kg K2O
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ :

1. ΘΕΙΟΥ  (ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΩΝ)

2.  ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ3. ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ4. ΒΟΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΕ ΕΡΥΘΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩ ΦΥΛΛΩΝ)5. ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ)

Τροφοπενία αζώτου

Τροφοπενία φωσφόρου

 Τροφοπενία καλίου.

Τροφοπενία ασβεστίου

 Τροφοπενία μαγνησίου 

Τροφοπενία βορίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου