Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣΜια από τις σπουδαιότερες επεμβάσεις στα όξινα εδάφη είναι η ασβέστωση. Η προσθήκη και ενσωμάτωση δηλαδή υλικών πλούσιων σε ασβέστιο στο έδαφος, με στόχο τόσο την ρύθμιση (αύξηση) του ΡΗ όσο και την τροφοδοσία του φυτού με το απαραίτητο μακροστοιχείο του ασβεστίου (Ca).  

 Τροφοπενία ασβεστίουΏστόσο η λανθασμένη ασβέστωση του εδάφους μπορεί να δημιουργήσει τροφοπενίες  σε θρεπτικά στοιχεία είτε επειδή τα δεσμεύει, όπως τον σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο, μαγνήσιο και βόριο, είτε επειδή με την αύξηση του ph έχουμε μείωση της προσληψιμότητας κάποιων θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες των φυτών, όπως ο σίδηρος για ph πάνω από 6,5, μαγγάνιο για ph πάνω από 7,0 , χαλκός για ph πάνω από 8,0 , ψευδάργυρος για ph πάνω από 7,0 , βόριο για ph μεταξύ 6,5 και 8,5, φώσφορο για ph μεταξύ 7,5 και 8,5, άζωτο για ph πάνω από 8. 


Ως εκ τούτου χρήση σκευασμάτων ασβεστίου πρέπει να γίνεται μετά από ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας ώστε το ΡΗ να μην ξεπεράσει το 6.5, να γίνει το δυνατών ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποφύγουμε τοπικές υπερδοσολογίες, να γίνει σε χρόνο που η δραστηριότητα των ριζών είναι μειωμένη, ώστε να δοθεί χρόνος στο έδαφος να «ισορροπήσει» πριν έχουμε έξαρση στην ζήτηση θρεπτικών από τις ρίζες και τέλος να γίνει παράλληλος έλεγχος για τυχών προβλημάτα στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία με κυρίαρχο τον σίδηρο.    Η πεπατημένη απάντηση στο ΠΟΣΟ, ΠΩΣ και ΠΟΤΕ είναι :
 
1.        ΠΟΣΟ.
 
Η ποσότητα του ανθρακικού ασβεστίου καθορίζεται από την τιμή του PH που θέλεις να διορθώσεις και από τον τύπο του εδάφους που έχεις. Η συνηθισμένη δοσολογία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :
 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
  PH 4,5-4,9
  PH 5,0-5,4
PH 5,5-5,9 
   PH 6,0-6,4
Αργιλώδες, Ιλιοαργιλώδες
1500
1250
1000
625
Αργιλωπηλώδες,Πηλώδες
1250
1000
750
500
Αμμοπηλώδες
1000
750
625
375
Πηλοαμμώδες
750
625
500
250
Αμμώδες
625
500
375
125
Ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου (*) καθαρότητας 90% (ασβεστόλιθου) σε Κιλά / στρέμμαπου απαιτείται για να αυξηθεί το PH στο 6,5. Όταν η δόση είναι μεγαλύτερη από 1000Κg μοιράζεται σε δύο ή τρείς εφαρμογές. Για λόγους ευκολίας στην διασπορά όταν η ποσότητα είναι μικρότερηαπό 500 κιλά τελικά εφαρμόζουμε 500 κιλά.  

Όταν αντί για ασβεστόλιθο χρησιμοποιήσουμε «σβησμένη άσβεστο» (οξείδιο του ασβεστίου) μειώνουμε την δόση κατά 38%.
 
Οι παραπάνω ποσότητες αρκούν για 4-5 χρόνια.
 
2.        ΠΩΣ.
 
Το ανθρακικό ασβέστιο θα πρέπει να σκορπιστεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού και να ενσωματωθεί π.χ. με φρεζάρισμα.
 

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι ιδιαίτερα δυσδιάλυτο στο νερό (μόλις 0,015 γραμμάρια στο λίτρο), πράγμα που το καθιστά σχετικά αδρανές όταν παραμένει εκτός του εδάφους. Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη η ενσωμάτωση του στο όξινο χώμα, καθώς σε όξινα υδατικά διαλύματα  αυξάνεται εκθετικά  η διαλυτότητα του (**), αλλά και γιατί ειδικότερα στο μικροπεριβάλλον της ρίζας επικρατούν πάντα όξινες συνθήκες (λόγω της αποβολής ιόντων Η- μέσω του μηχανισμού απορρόφησης των θρεπτικών κατιόντων Κ, Μg,Ca,Zn …)  που επίσης θα βοηθήσουν την διαλυτοποίηση του ανθρακικού ασβεστίου, ώστε τελικά από «αδρανές» να μετατραπεί σε «ενεργό».

CaCO3 + H2O -> Ca+2 + HCO3- + OH-                                                                                    
     
3.        ΠΟΤΕ.
 
Άριστη εποχή εφαρμογής του ανθρακικού ασβεστίου θεωρείται το διάστημα μέσα φθινοπώρου με αρχές χειμώνα. 


Αν κάνουμε έγκαιρα εφαρμογή «ασβεστόσκονης» δεν έχουμε ανάγκη άλλου ασβεστούχου λιπάσματος (όπως το νιτρικό ασβέστιο για ριζοπότισμα ή το χλωριούχο ασβέστιο για διαφυλλικό ψεκασμό) για να καλύψουμε τις ανάγκες των φυτών μας σε ασβέστιο. Η ενσωματωμένη «ασβεστόσκονη» θα λειτουργεί ως μια δεξαμενή ασβεστίου που σταδιακά θα μας τροφοδοτεί με ιόντα ασβεστίου  Ca+2   καλύπτοντας τις απαιτήσεις της καλλιέργειας μας, που στις περισσότερες καλλιέργειες κυμαίνονται γύρω στα 5-10 Κg στο στρέμμα κάθε χρόνο.                              

  
ΥΓ

(*)Η δραστικότητα του ανθρακικού ασβεστίου εξαρτάται από το μέγεθος των κόκκων. Πρακτικά κόκκοι διαμέτρου μεγαλύτερης των 2mm δεν είναι δραστικές, όταν η διάμετρο είναι μεταξύ 2-0,25mm (250μ) η δραστικότητα είναι 50%, ενώ όταν ο κόκκος έχει διάμετρο μικρότερη από 0,25mm (250μ) έχει δραστικότητα 100%.


                                    
(**) Ύπαρξη πρωτονίων υδρογόνου (Η+) που δημιουργούνται στα όξινα εδάφη με την υδρόλυση ιόντων Al ή Fe και εξουδετερώνουν τα ιόντα του υδροξειδίου (ΟΗ-) που παράγονται κατά την διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) στο χώμα, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα της αντίδρασης – διάλυσης του ανθρακικού ασβεστίου. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου