Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η οικονομική επιστήμη είναι η κοινωνική επιστήμη που ασχολείται κυρίως με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών μεταξύ των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος, κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Η οικονομική επιστήμη χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:
  1. Μικροοικονομία (Microeconomics)
  2. Μακροοικονομία (Macroeconomics)
1) Η Μικροοικονομία ασχολείται κυρίως με τις επί μέρους οικονομικές μονάδες (π.χ. έναν παραγωγό, έναν εργαζόμενο, έναν επενδυτή, έναν καταναλωτή κ.ο.κ.) και εξετάζει τη συμπεριφορά τους, τις σχέσεις που απορρέουν από αυτήν και τα προβλήματα που δημιουργούνται.


Στην μικροοικονομία, τα νοικοκυριά επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με σκοπό να μεγιστοποιήσουν το επίπεδο της ικανοποίησής τους, και οι επιχειρήσεις παίρνουν αποφάσεις για την παραγωγή με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

2)Η Μακροοικονομία ασχολείται με τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του συνόλου μιας οικονομίας ή μεγάλων επιμέρους τομέων της (π.χ. του συνόλου των επιχειρήσεων, του συνόλου των εργαζομένων, του δημόσιου τομέα κ.ο.κ.) και εξετάζει τα συνολικά οικονομικά μεγέθη.Τα γεγονότα που αφορούν την οικονομία ως σύνολο προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των αποφάσεων πολλών νοικοκυριών και πολλών επιχειρήσεων -η μικροοικονομική και η μακροοικονομική είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες. 

Όταν εξετάζουμε την οικονομία ως σύνολο, πρέπει να εξετάζουμε τις ατομικές αποφάσεις των οικονομικώς δρώντων υποκειμένων. Επειδή οι συναθροιστικές μεταβλητές είναι απλώς το άθροισμα των μεταβλητών που περιγράφουν πολλές ατομικές αποφάσεις, η μακροοικονομική θεμελιώνεται αναγκαστικά στη μικροοικονομική.

Μιλώντας μεταφορικά, η Μικροοικονομία ασχολείται με τα «δέντρα» ενώ η Μακροοικονομία με το «δάσος»

Ένας απλός τρόπος γραφικής απεικόνισης των οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μεταξύ νοικοκυριών  και επιχειρήσεων στην οικονομία είναι το μοντέλο κυκλικής ροής. Διάγραμμα κυκλικής ροής χρήματος.


Ενώ αν δεχθούμε ότι η οικονομία της χώρας είναι ανοικτή σε συναλλαγές με άλλες χώρες το διάγραμμα μεταμορφώνεται σε 

 
\\\


Δες και :
Εναλλακτικές οικονομικές σκέψεις http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=114
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου