Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

Για την σωστή θρέψη των σιτηρών απαιτείτε η διατήρηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους σε υψηλά επίπεδα, ικανά να καλύψουν τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. 

 Διαφορετικά τόσο η ανάπτυξη των φυτών θα είναι προβληματική, όσο και η τελική ποιοτική και ποσοτική απόδοση.


Η τροφοπενία φωσφόρου θα προκαλέσει νανισμό νεαρών φυτών, με ιώδες αρχικά μεταχρωματισμό των κατώτερων φύλλων που εξελίσσεται σε κίτρινο - κοκκινωπό. Το ψυχρό έδαφος ευνοεί την εμφάνιση της τροφοπενίας.

                                      
                                    http://cropwatch.unl.edu/image/image_gallery?img_id=882858

Τροφοπενία καλίου :
Νανισμός των φυτών, μικρά στάχυα και ξηράνσεις στις άκρες των κατώτερων φύλλων.
 http://landresources.montana.edu/SoilFertility/Images/K/Whea01K%20PPI_B.jpg


Τροφοπενία μαγνησίου :
Στα φύλλα της βάσης έχουμε χλωρωτικές – κίτρινες κηλίδες μεταξύ των νεύρων και νεκρωτικές κηλίδες στην κορφή. Σταδιακό κιτρίνισμα όλου του ελάσματος.
 http://hubcap.clemson.edu/~blpprt/acid_photos/MnDefWheat.JPG


Τροφοπενία μαγγανίου :
Εμφανίζονται χλωρωτικές ή καστανές επιμήκεις κηλίδες στην βάση των φύλλων της κορφής. Προσοχή γιατί ομοιάζουν με την τοξικότητα μαγγανίου. Τοξικότητα μαγγανίου έχουμε συχνά σε όξινα εδάφη με υπερβολική εδαφική υγρασία. 
    
                           
                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου